27 юни 2013 г.

В рамките на проекта "ArtUP!" на Гьоте-институт в България, Гърция и Турция
Покана за участие в конференцията "Великотърновската Алма Матер в българската литература"