27 януари 2021 г.

Арт-директорът Веселина Михалкова за 100-годишния юбилей на Варненския театър през 2021 година
Тема на броя: Философия, логика, наука
4 февруари, 19.00 ч., на живо през платформата Zoom