27 януари 2014 г.

Тема на броя: Философия и познание
Мултимедийният спектакъл ще бъде представен само на 4 и 25 февруари