27 февруари 2012 г.

За любители фотографи и професионалисти от България, навършили 18 години
Среща-разговор по повод издаването на български език на книгата "Любов и педагогика"
Част от поредицата “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България”
Живопис, графика, рисунки, фотография