27 декември 2010 г.

27 години от смъртта на писателя
Почетни грамоти в пет категории получиха институции и личности
Това е втората книга от историческата поредица на Момчил Цонев и Даниела Цонева