27 април 2016 г.

История, медицина, хуманитаристика и още много информация за науката по света и у нас
3 май 2016 г., 18.00 ч., Литературен клуб "Перото" - НДК
Творби на ученици от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“
Петият "Джаз форум Стара Загора " ще се проведе от 9 до 11 юни