27 април 2014 г.

Художникът подреди изложба в Русенска художествена галерия
Притчовият характер на актуалното есе