27 април 2010 г.

Сутрешна оперативка
Изложба живопис - хармония, фантазия, импровизация
Награда на МОМН за принос в развитието на националната ни литература за деца и юноши
Срещи с музикалните инструменти и стилове в музиката