26 септември 2015 г.

Русе отбелязва 90-годишнината от рождението на изтъкнатия български етномузиколог и композитор
28 септември и 7 октомври, 19:30 часа, Френски институт, София