26 октомври 2007 г.

Свежо, ярко и ретро излъчване
Човешкото тяло - универсално изразно средство, носител на идеи и емоции