26 ноември 2021 г.

28 ноември 2021 г., 18:00 ч., Сити Марк Арт Център
26 ноември, 18:30 часа, Камерна зала на Младежки театър "Николай Бинев"
26 ноември – 29 декември 2021, Галерия +359