26 май 2009 г.

"Вратите към..." - скулптура и рисунки
Произведения на Сежурне, Маасон, Фрийдман, Пейп, Петров
"Мили роде" и "От гняв и обич изнемогвам"
За Поднебесната империя и преживяванията на четирима български писатели