26 март 2012 г.

„Телесни плевели” - шест фантастични истории
Д-р Стоиловата външна политика и помирението с Русия - по документи, разпитвания на съвременници и лични спомени
Среща с българските читатели
Открита репетиция на пиесата „Кървава сватба” на Лорка
Представяне на книгите "Къде започва утре" и "Евроинтеграция без илюзии"
Част от поредицата „Автобиографични елементи“
Балетен спектакъл и пролетен концерт в Пловдив