26 март 2008 г.

Теодосий Спасов и Софийски духов оркестър
Бих искала да ви разкажа
Тържествено честване във Варна
Ритуални предмети оживяват пред посетителите