26 декември 2013 г.

Значимото е любов. В дадения ни свят няма нищо значимо, което да не е любов...
XIV Регионален фолклорен събор "Зимни празници Мечкарево" - 2013