26 август 2013 г.

В рамките на Международния майсторски клас по дирижиране на проф. Йоханес Шлефли (Швейцария)
В Derida Dance Center се провеждат репетиции по танцовия проект [Не]Ограничен на варненската хореографка Искра Иванова