26 август 2012 г.

Гостуват полските поети Ева Липска, Юстина Баргелска и Томаш Ружицки