25 септември 2019 г.

Международната плакатна акция „Буквите на България – Азбука на Европа“ в Пловдив и Стара Загора
Русе се включва с мащабна програма в Европейската нощ на учените на 27 септември