25 септември 2008 г.

Представяне на "Дневник на сътворението" и "Разломи"
Тържествено честване, 2-5 октомври 2008