25 октомври 2021 г.

Тема на броя: Логика, философия, познание
27 октомври – 20 ноември 2021 г., Музей-галерия „Анел“ – София
25–31 октомври 2021, Нов български университет