25 октомври 2014 г.

Копродукция на Национален център на хората с увреждания и Университетски театър, НБУ
Концерт в рамките на Осмия фестивал "Изкуството на барока"