25 октомври 2007 г.

Въпрос на мироглед и цели
За заслуги като дългогодишен преподавател по българска литература и по повод нейната 85-годишнина
Маслени и акрилни творби
Скулптурното ателие на Шмиргела - културен и духовен център
Ден на бесарабските българи – 29 октомври