25 ноември 2017 г.

28.11.2017 г., 19.00 ч., ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
Предлаганите на търга 40 произведения могат да бъдат разгледани в салона на галерия „Ракурси”