25 ноември 2012 г.

Част от платформата "Аналогово присъствие" на еXAF.org
Сборник с мемоарни разкази за войните, които България води в началото на 20. век
Сенатът на Република Полша обяви ноември 2012 г. за Месец на Бруно Шулц