25 ноември 2005 г.

Поредна изложба от проекта “Място за срещи”
Текстологическа школа на НБУ
Най-големият конкурс за най-малък формат филми
Едно скромно мнение
Награди и публикации
Резултати за произхода на българите
Изложба фотография
Атрактивен кандидатстудентски курс