25 ноември 2005 г.

Нова книга в поредицата "Разночетения"
Десети салон на изкуствата
За пазара на книги и нелоялната конкуренция
Изложба на детски илюстрации