25 ноември 2005 г.

"Ръкописите от издателство "Български писател"
Компромисът между работата и семейния живот: политики и практики
Национален конкурс за есе, стихотворение и рисунка
80 години Седмица на гората в България
За творческия календар на художника
Традиционна конференция на Факултет Славянски филологии