25 ноември 2005 г.

100 г. от рождението на писателя
Как да научим повече за историята на нашите земи
Български автори в чужди издания
XI национална среща-наддумване
През май в ШУ “Епископ Константин Преславски”