25 ноември 2005 г.

Седмица на езиците
Екипът намира 10 000 наши сънародници в “несъществуващата страна”
Осма международна научна конференция на ФЖМК към СУ "Св. Кл. Охридски"
Унгарски и български народни песни
Кино - театър - музика
Международен блус-рок фестивал