25 ноември 2005 г.

Кой кой е в българското книгоиздаване
Младежки проект на Външно министерство на Германия
Среща на традицията със съвременността
Интердисциплинарна конференция
Изложба в Софийска градска художествена галерия
Семинар по текстология към Текстологическата школа на НБУ