25 ноември 2005 г.

Изданието потегля за Лабораторията по История на българската литература
Литературна инсталация в Шумен
70-години от подписването на „Пакта Рьорих”
Специален брой, посветен на Гео Милев
Чирпанлии се покланят пред паметта на Гео Милев
Част от традиционните “Епископ-Константинови дни” в Шуменския университет