25 ноември 2005 г.

120 години от рождението на поета
Международен симпозиум за графично изкуство - Белград
Програма на тържествата
Представяне на “Мириси и гледки” от Мира Душкова
Европейски музикален фестивал в Плевен