25 ноември 2005 г.

Казанлък - домакин на серия културни прояви
Графити срещу дрогата и изложба на италиански художници
Национален средношколски конкурс за есе
Културна програма
За млади поети роми
Национален литературен конкурс за млади автори до 35-годишна възраст
Международен пленер по живопис