25 ноември 2005 г.

Изложба пърформанс във Варна
Публикации във френската периодика
Ежегодна младежка културна програма
Конкурс за проект на пощенска картичка
87 години живот в служба на българската култура
Спектакъл във Варна
Фестивал в Несебър
Второ издание на фестивала за медийни продукти