25 ноември 2005 г.

Център за медийни изкуства Интерспейс и Гьоте-институт София
Дуетът се завръща с новия проект “Mr. Killer”
Иновативни проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици
Европейска интеграция
Четвърта сесия на програма за стипендианти
31 платна в художествената галерия на града
Изложба на картини на лица с интелектуални затруднения
“Обичам те дотук”