25 ноември 2005 г.

Изложба в Общинска художествена галерия в Плевен
205 години от рождението на големия учен-енциклопедист
Разговор за „Бивалици" на Вера Мутафчиева
80 години от рождението на поета
Международна научна конференция в Шумен
Колекция от картини - дар за Шуменския университет
Стратегии за насърчаване на културата и граждански ангажимент на бизнеса