25 ноември 2005 г.

Четвърти кръг на международният конкурс
Конкурс за фотография
Ежегоден конкурс
Международен конкурс за реалистична живопис