25 ноември 2005 г.

Научна конференция
Национална научна конференция
Международна конференция
Национална научна конференция с международно участие
Заседание на Комисията за славянски книжовни езици
Международната конференция по детска литература по повод 180-годишнината от "Рибния буквар"
Традиционна научна конференция
Международната научна конференция
Втора национална научно-практическа конференция