25 ноември 2005 г.

Номинации за Световните музикални награди - 2005
Преносим музей
Изложба-графика
Шест години LiterNet
Асоциацията на докторантите в България
Архитектурата на молитвените домове на мюсюлманите сектанти в Източните Родопи
Осми национален конкурс
ПРоект на Активното Гражданство (ПРАГ) за промени в образованието
Националeн конкурс за българска драматургия