25 май 2021 г.

26 май, 18.00 часа, Клуб за естетическо възпитание на артиста (К.Е.В.А.)
Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2021 г.