25 март 2009 г.

След 11 години отсъствие - брой 1/2009 г.
Програма, съпоставяща творби от времето на барока и XX век
Музиката вдъхнови живописец и фотограф
Представяне на книгата "Крадци на сенки" в София
Обекти в свободни композиции