25 март 2008 г.

Театърът "масажира" заспалите ни духовни сетива
От поредицата "Новите български филми"