25 юни 2008 г.

За деца на възраст от 6 до 14 години
Това е първият роман на Захари Карабашлиев