25 февруари 2016 г.

60 лета и толкова пъти „Браво!”
Тази събота, 27 февруари, от 11:00 до 12:30 часа в Tea House
22 февруари - 11 март 2016, Галерия-книжарница "София Прес"
25 февруари - 20 март 2016, Галерия + Това, София