25 февруари 2013 г.

Масло, акварел, пастел, малка пластика
Изкуствоведка от "Ермитажа" приветства живописта на Иван Русев