25 февруари 2011 г.

Квартал „Две хубави очи” и присъединяването
Съвременното изкуство в България - изкуство на „ще му дойде времето”
Сборна изложба от Вечерен акт - сезон I