25 декември 2011 г.

Заключителен етап от Фестивала на християнските изкуства "Слава във висините Богу"
За изложбата на Роберто Андреев, Соня Чурова, Ирена Парашкевова, Румен Максимов и Даниела Михайлова в галерия "Приятели"