24 септември 2008 г.

Не просто книги, а живи книги
Изложба живописни платна, пластики, рисунки, графики и фотографии
От програмата на фестивала "Един свят"