24 септември 2007 г.

Динамика в диалога - Първата изложба 30 години по-късно
Dutch Design - Нещо, за което ще говoрим