24 ноември 2015 г.

Пламен Дойнов: „Литература, размразяване, разлом: 1962“
25 ноември, 17.30 ч., Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“
Схватка в софийския клуб „Благодатният четвъртък”